Προσφορές για οίκημα

197
Το Σωματείο μας δέχεται προσφορές για το βραδινό κομμάτι του μπουφέ του οικήματος μας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν λεπτομέρειες μέσω των μελών του Δ.Σ και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.
Τελική μέρα υποβολής προσφορών η ερχόμενη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου.
SHARE