Διοικητικό Συμβούλιο

logo

Το σωματείο μας διοικείτε από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τα μέλη στην Τακτική Γενική Συνέλευσή κάθε δύο χρόνια.

Στην παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εκλέγηκε στην γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 07/07/2021, συμμετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

Αδάμος Ευσταθίου                        Εκτελεστικός Γραμματέας

Μιχάλης Ιορδάνου                        Οργανωτικός Γραμματέας

Στάλω Γεωργιάδου                       Β’ Οργανωτικός Γραμματέας

Μιχελής Φιλίππου                         Γενικός Γραμματέας

Κυριάκος Καρατζιάς                      Β’ Γενικός Γραμματέας

Μάριος Αντωνίου                          Οικονομικός Υπεύθυνος

Helen Κατσαντώνη                        Μέλος

Αλέκος Αλέκου                              Μέλος

Ιωάννης Ιωαννίδης                        Μέλος

Παναγιώτης Νικοδήμου                  Μέλος

Ρούλα Μωυσέως                            Μέλος