Παιχνίδια σε παιδιά σε κέντρο αιτητών ασύλου

370
Παραδόθηκαν, σήμερα από το Σωματείο μας παιχνίδια για παιδιά που βρίσκονται στο «Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Ασύλου Διεθνούς Προστασίας».
Η συγκεκριμένη κίνηση, σκοπό έχει να κάνει όσο το δυνατό πιο ανθρώπινη τη ζωή στο Κέντρο, δεν αλλάζει όμως τη θέση μας για μη ύπαρξη ούτε ανοικτών, ούτε κλειστών, δομών ποτέ και πουθενά.
Ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που δημιουργούν πρόσφυγες και στον καπιταλισμό που γεννά τους μετανάστες.
SHARE