Κτίζουμε νοοτροπία

461

Το είπαμε ξανά, στόχος μας είναι σε οποιοδήποτε γήπεδο και αν φιλοξενόμαστε να το αφήνουμε στην κατάσταση που το βρήκαμε.

Ας κτίσουμε αυτή την νοοτροπία.

SHARE