Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

392
ΟΜΟΝΟΙΑ Ανακοίνωση

Όσον αφορά το θέμα με την επωνυμία του Σωματείου μας που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες θέλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο μας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Είμαστε ενήμεροι για την εν λόγω Ιεραρχική Προσφυγή από την ημέρα έγκρισης και εγγραφής του Σωματείου μας από τον Έπαρχο και περιμέναμε ότι οι πολιτικές πιέσεις πίσω από τα κλειστά γραφεία θα έφερναν κάποια στιγμή το αποτέλεσμα που επιδίωκαν.

Ακόμη δεν μας έχει κοινοποιηθεί η αιτιολόγηση της απόφασης, όμως όπως και να έχει θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι θα λάβουμε όλα τα δέοντα δικαστικά μέτρα για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του Σωματείου μας στα δικαστήρια σε ανοικτές αίθουσες και όχι στα κλειστά γραφεία.

Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι αρχικά είχε σταλεί ένσταση από τρίτα μέρη πριν την έγκριση του Σωματείου μας η οποία και απορρίφθηκε από τον Έφορο Σωματείων εγκρίνοντας την ίδρυση του. Αφήνουμε τον κόσμο να κρίνει τι μπορεί να έχει αλλάξει μετά από την πάροδο σχεδόν 2 χρόνων.

Ζήτω η ΟΜΟΝΟΙΑ
Ζήτω το ένδοξο 1948

SHARE