Άμεση φορολόγηση του πλούτου

320

Η Νέα Σκέψη έχει ξεκινήσει την πιο κάτω πρωτοβουλία και έχει ζητήσει την στήριξη από την κοινωνία, αλλά και οργανωμένους φορείς.

Πιστοί στα ιδανικά που πρεσβεύει το Σωματείο μας, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε εκ των υποστηρικτών αυτού του προοδευτικού αιτήματος.

⚒ Άμεση φορολόγηση του πλούτου

⚒ Επιστροφή στην κοινωνία των λεφτών που πήραν οι τράπεζες για να σωθούν.

⚒ Φορολόγηση της τεράστιας περιουσίας της εκκλησίας που μέχρι σήμερα εξαιρείται

⚒Δημιουργία ειδικού ταμείου κοινωνικής στήριξης των λαϊκών στρωμάτων.

Καλούμε τα στελέχη, τα μέλη και τους φίλους του Σωματείου μας όπως υπογράψουν το αίτημα εδώ. 🚩✊

SHARE