Σύσταση Επιτροπής Καινοτομίας

259
Σε μία εποχή που η τεχνολογία παίζει σημαντικότατο ρόλο, τόσο στην ζωή μας, αλλά και στη λειτουργία όλων των οργανισμών, όπως αναφέρθηκε και στην πρόσφατη Γενική Συνέλευσή μας, αποφασίστηκε από το σωματείο μας η Σύσταση της «Επιτροπής Καινοτομίας».
Στόχος της επιτροπής θα είναι η υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στην αναγνώριση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα βελτιώσουν και θα εμπλουτίσουν τις διάφορες πτυχές λειτουργίας και δράσης του Σωματείου μας.
Επιπρόσθετα, μέσα από τη δημιουργία ακόμη μίας επιτροπής, επιδιώκουμε σαν ένα Λαϊκό Σωματείο, την εμπλοκή ακόμη περισσότερων μελών μας στα κοινά του Σωματείου μας. Όσα αδέλφια ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Επιτροπή Καινοτομίας μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω μηνύματος στη σελίδα μας στο facebook ή μέσω τηλεφώνου ή γραπτού μηνύματος (SMS, Whatsup, Viber) στο 96787910 (Υπεύθυνος Επιτροπής Παναγιώτης Σοφοκλέους).
SHARE