Στήριξη σε αιμοδοσίες

394

Αυτές τις μέρες αλλά και ολες τις μέρες του χρόνου ας προσφέρουμε αγάπη με κάθε τρόπο.

Ο χορηγός της ομάδας μας Megabet Plus διοργανώνει αιμοδοσίες και δεν μπορούμε παρά να στηρίξουμε την προσπάθεια.

SHARE