Κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με Μάριο και Χαράλαμπο Κουζάρη

42

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας του με τους ποδοσφαιριστές Μάριο και Χαράλαμπο Κουζάρη.

Τους ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε ότι καλύτερο σε προσωπικό, οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο.

SHARE