Γενική Συνέλευση: Ερωτήσεις προς ΔΣ

Υπόβαλετε την ερώτηση σας προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ερωτήσεις που θα υποβληθούν, θα απαντηθούν ανάλογα με την ροή της συνέλευσης.