Και διαδικτυακά η Γενική Συνέλευση

194

Το σωματείο μας πρωτοπορώντας ακόμη μία φορά και δίνει τη δυνατότητα στα ΜΕΛΗ ΜΟΝΟ, που δεν θα καταφέρουν να παραβρεθούν στη σημερινή Γενική Συνέλευση, να την παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται και η δυνατότητα και στα μέλη του σωματείου που βρίσκονται στο εξωτερικό να λάβουν μέρος στη Συνέλευση.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να πάρει πρόσβαση είναι να έχει ανανεώσει την συνδρομή του για το έτος 2021-2022. Εάν κάποιος δεν έχει ανανεώσει ή εγγραφεί ακόμη μπορεί να το κάνει μέχρι η ώρα 17:00 σήμερα. Εγγραφές και ανανεώσεις στο ηλεκτρονικό κατάστημα του σωματείου μας εδώ.

Οδηγίες για το πως τα μέλη θα πάρουν πρόσβαση, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ενώ άλλοι έχουν απαξιώσει εντελώς το θεσμό του Σωματείου, το λαϊκό μας Σωματείο αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες δίνοντας καινούργιους τρόπους στα μέλη του για να συμμετάσχουν στα σώματα.

SHARE